Keresztury DezsőRekord lista
  
Badics Ferenc: Megoldott problémák Gyöngyösi életrajzában
Bajza József: Horvát eposz Kálmán királyról
Blau Lajos: Bánóczi József ifjúkori levelei Horváth Cyrill egyetemi tanárhoz
Divald Kornél: Magyarország művészeti emlékei
Fábián István: A konzervatív Berzsenyi
Kovács Kálmán: Gombaszögi Frida
A nemzeti klasszicizmus essay-irodalma
Papp Zoltán: Fessler Ignác Aurél és a magyar romantikusok
Sas Ede: A Petőfi Társaság ötven esztendeje
Siklóssy László: A Magyar Simplicissimus szerzője
Ungarische Meister der Graphik
Vasshegyi Margit: A magyar Moliére-fordítások
Zolnai Béla: Balassi és a platonizmus
Alszeghy Zsolt: A magyar középkor irodalma
Áprily Lajos: Idahegyi pásztorok
Bajza József: Szerb költők magyarul
Bártfai Szabó László: Gróf Széchenyi István levele a M. T. Ak.-hoz 1858-ban
Belohorszky Ferenc: Bessenyei és a Philosophus
Berde Mária: Seherezade himnusza
Bibó Lajos: Anyám!
Boross István: Karinthy Frigyes
Budapester Stadtbibliothek: Buda és Pest a szabadságharc idejében
Csengery Loránd: Csengery Antal hátrahagyott iratai és feljegyzései
Dezső Lipót: Külföldi furcsaságok Magyarországról
Divald Kornél: A magyar iparművészet története
Eckhardt Sándor: Magyar humanisták Párisban
Eisner, Paul: Die Tschechen, eine Anthologie aus fünf Jahrhunderten
Farkas Gyula: Mécs László
Ferenczi Miklós: Az erdélyi magyar irodalom bibliográfiája
Förster Aurél: A Magyar Tudományos Akadémia és a klasszikus ókor
Gárdonyi Géza: Földrenéző szem
Gáspár Margit: Csiky Gergely és a franciák
Glatz, Karl: Dürer
Grimmschitz, Bruno: Johann Lukas von Hildebrandts Kalvarienrotunde in Budapest
Gulácsy P. Irén: Átal a Tiszán
Gulyás Pál: Magyar életrajzi lexikon
György Lajos: Egy állítólagos Pancsatantra származék irodalmunkban
György Lajos: Genovéva
György Lajos: Két dialogus régi magyar irodalmunkban
Harsányi Lajos: A szent asszony, Magyarországi Szt. Erzsébet életregénye
Hegedüs Zoltán: Katona József lírai költészete
Hortobágyi Ágost: Somogyi Helikon
Horváth Cyrill: Középkori László legendáink eredetéről
Horváth János: Riedl Frigyes l. tag emlékezete
Illyés Gyula: Nehéz Föld
Jankovics János: Gyöngyösi hatása Kőszegy Pálra
Juhász Géza: Az új magyar dráma és a siker; Forma és világkép az új magyar regényben
Kalevipoeg
Kapossy János: Mária Terézia budavári királyi palotájának tervező mestere
Kéky Lajos: A magyar irodalom története